Win een weekend open rijden

"Het is opvallend hoe weinig restafval er nu overblijft"

Femke Vermeulen (37 jaar) heeft samen met Thijs twee zoons: Luuk van 9 en Daan van 6. Het gezin woont in Purmerend. Femke doet heel bewust aan afvalscheiding.

"Mijn zusje tagde me in een Facebook post van de gemeente. Hierin stond dat je chipszakken niet bij het plastic afval doet. Dat wist ik wel, gelukkig, maar het is goed dat hierover wordt bericht. Bij mij is het scheiden eigenlijk begonnen, toen ik een keer heel veel afval had. Mijn klikobak zat vol. Ik realiseerde me dat ik beter het groente- en fruitafval in de groene bak kon gooien. Het was een kleine stap om vervolgens ook het gemaaide gras hier in te doen.

Papier, glas en batterijen verzamelde ik al apart. Vorig jaar ben ik ook het plastic apart gaan houden. In een oude plastic zak, die standaard in trapkast hangt, doen we nu al het plastic verpakkingsmateriaal. In de wijk is een inzamelingsbak, waar ik het naartoe breng. Het is heel opvallend hoe weinig restafval er nu overblijft in de grijze container. Natuurlijk, er verdwijnt ook wel eens een appelschilletje bij het gewone afval. Toch maak ik er een gewoonte van om groente- en fruitrestjes op een apart bordje te doen en dit in de groene bak te gooien als ik toch de tuin inloop.

Ik werk als docent Kunst & Cultuur op de ‘groene school’: het Clusius College. Sinds kort staat er een watertappunt, zodat iedereen zijn eigen flesje kan meenemen. We zijn inmiddels ook van de plastic bekers af in de kantine. Op de basisschool van mijn jongens is een ecogroep opgezet, waar ik deel van uitmaak. We zijn al zover dat het afval in alle klassen gescheiden wordt in plastic, gft en restafval. Het is toch mooi als we kinderen en jongeren kunnen meegeven dat het goed is om de hoeveelheid afval terug te dringen?

Bij het boodschappen doen probeer ik er rekening mee te houden dat ik niet te veel voorverpakte spullen koop. Ik neem een eigen netje mee voor bijvoorbeeld appels. En ik heb een moestuin met onder andere bietjes, worteltjes, boontjes, kool en spinazie. Heb ik restjes groente, dan maak ik er soep van. Met fruit dat over is, maak ik lekkere smoothies. Zo probeer ik mijn kinderen er bewust van te maken dat niet alles uit de winkel komt. Daan en ik lopen regelmatig even een uurtje in de buurt om zwerfafval te prikken. We hebben ook het buurtspeeltuintje opgeruimd voor het buitenspeelseizoen. Vinden we gezellig samen en het is een kleine moeite!"

Prijzen mede mogelijk gemaakt door

Veel gestelde vragen over afval

Wij krijgen veel vragen over afval. Dit zijn de meest voorkomende.

De grondstoffen waar onze producten van gemaakt zijn, zijn bijna op. Zo is er bijvoorbeeld nog voor 20 jaar voorraad aan zilver dat gebruikt wordt voor onze smartphones. We leven in een wegwerp en vervang cultuur. Als onze wasmachine stuk is kopen we een nieuwe, als onze fotocamera verouderd is gaan we naar de winkel voor een nieuwere versie. En al deze afgedankte en gebruikte producten gooien we gewoon weg . Dat terwijl ruim 90% van al dat afval bestaat uit grondstoffen. Zonde. Kan dat niet slimmer? Ja dat kan, want als we recyclen en geen nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken kunnen we langer met onze aarde doen voordat hij op is. In de ideale situatie zijn de producten van vandaag de grondstoffen voor morgen. En dat begint allemaal bij je eigen vuilnisbak.
Wees gerust, je afval komt niet op één hoop. Het is namelijk goedkoper om afval te scheiden, dan te verbranden. Als we van te voren het afval apart inzamelen dan is dat afval goed herbruikbaar. Het achteraf scheiden van afval levert minder goed herbruikbare afstromen op. Daarom kiezen we ervoor om het afval al door de gebruiker (inwoner) te laten scheiden. Er wordt wel degelijk iets gedaan met het afval dat we scheiden. Van plastic verpakkingen worden plastic korrels gemaakt voor bijvoorbeeld de productie van auto dashboards, oud papier wordt weer gebruikt voor het maken van nieuw papier. De groente- en fruitresten kunnen we gebruiken voor biogas en compost. Het echte restafval dat overblijft gebruiken we voor het opwekken van elektriciteit en warmte.
Kijk op onze speciale pagina over afvalscheiden.
We horen vaak dat de grijze bak snel vol zit. Dit hoeft helemaal niet, als het afval goed gescheiden wordt blijft er nog maar weinig restafval over.. Ruim de helft van het restafval in de grijze bak bestaat uit afval dat nog heel goed te scheiden is. Een speciale afvalbak met verschillende compartimenten in de keuken biedt gemak. Hoe minder restafval, hoe minder er verbrand hoeft te worden, hoe beter het is voor het milieu.
De GFT-container is de container die het minst fris ruikt en vliegen aantrekt als het warm is. Wist je dat er simpele trucjes zijn waardoor de GFT-bak niet hoeft te stinken? Je maakt een frisse start door de bak eerst schoon te maken. Er zijn biologisch afbreekbare zakken te kopen voorzowel de container als de prullenbak binnen. Een andere tip is mottenballen en een stokje tussen de deksel en de bak zodat de bak geventileerd wordt. Doordat er frisse lucht bij het GFT-afval komt, droogt het sneller en kan het niet gaan broeien. Dit voorkomt stank en maakt het afval een stuk minder interessant voor vliegen.
Restafval kan niet worden hergebruikt en moet dus worden verbrand in verbrandingsovens. Dat is een dure zaak. De andere afvalstromen kunnen wel worden hergebruikt. Dat levert soms zelfs geld op, maar in ieder geval milieuwinst en is daardoor goedkoper. In de media lees je soms dat afval scheiden onzin is en te veel geld kost. Er zijn al vele onderzoeken gedaan de afgelopen jaren en er zullen er nog veel meer volgen. Afhankelijk van welke invalshoek gekozen wordt - milieu / economisch / logistiek / duurzaamheid - zal de uitslag anders zijn. De gescheiden inzameling van plastic / blik / lege pakken krijgt vooral veel aandacht. Deze jongste afvalstroom die gescheiden ingezameld wordt (GFT, papier, glas en textiel worden al meer dan 15 jaar gescheiden ingezameld) is volop in ontwikkeling en nog lang niet structureel georganiseerd. Waarschijnlijk is deze stroom daarom interessant voor de media, omdat hier nog vanalles mee gebeurt.
Over de kosten en opbrengsten van het zogenoemde nascheiden (in de afvalcentrale) en het thuis afval scheiden (bronscheiding) worden landelijk verschillende discussies gevoerd. Tot nu toe is het thuis scheiden van afval de standaard omdat dit meer schonere en dus beter bruikbare grondstoffen oplevert dan wanneer het afval pas achteraf in de afvalcentrale word gescheiden. Daarnaast zijn er afvalstromen zoals GFT, papier en textiel die bij nascheiding niet meer recyclebaar zijn omdat ze teveel vervuild zijn door het overige restafval. De technieken om specifieke afvalstromen mechanisch uit het restafval te scheiden zijn wel volop in ontwikkeling, dit wordt op de voet gevolgd.
Omgekeerd inzamelen is de laatste ontwikkeling op inzamelgebied. Hierbij wordt aan huis al het herbruikbare afval gescheiden opgehaald, terwijl het restafval weggebracht moet worden naar een ondergrondse verzamelcontainer, die centraal in de buurt staat. Soms wordt dit systeem ook uitgevoerd met het inzetten van containers aan huis voor alle afvalstromen, waarbij het restafval dan nog maar eens per vier weken wordt opgehaald. In Purmerend en Beemster zijn we nog niet zover.
Nee, dat mag niet. Als de gemeente geld overhoudt, dan moet dat verrekend worden met de afvalstoffenheffing.
Op dit moment wordt afval door de medewerkers gescheiden ingezameld via afvalbakken waar zowel plastic/blik/lege pakken, als papier, als gft, als restafval apart weggegooid kan worden. Afvalscheiding doen we samen, dus ook bij de gemeente zelf.
Ja, steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd of de container die je aan de straat hebt gezet geen onjuist afval bevat. Als er verkeerd afval in de bak zit, dan wordt deze niet geleegd. Wanneer er bijvoorbeeld restafval of plastic-afval in de GFT-container zit, bestaat het risico dat de totale vracht GFT bij de verwerker wordt afgekeurd. Deze moet dan alsnog voor hoge kosten naar de vuilverbranding afgevoerd worden. Dat is niet alleen jammer van het extra geld dat het kost, maar ook jammer dat veel GFT dan onnodig verbrand wordt.
Ook bewoners van hoogbouw of in het centrum, die gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers, kunnen hun afval gescheiden aanbieden. Voor papier, glas, plastic / blik / lege pakken en textiel staan door de hele gemeente vrij toegankelijke verzamelcontainers waar ook hoogbouw- of centrumbewoners gebruik van kunnen maken. Alleen GFT-afval wordt op dit moment nog niet gescheiden ingezameld bij de hoogbouw of in het centrum. Erwordt wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het gescheiden inzamelen van GFT en etensresten bij hoogbouw.
Het inzamelen van afval met ondergronde containers is niet voor alle afvalstromen mogelijk. Zo is het ondergronds inzamelen van GFT-afval vaak problematisch. Alle afvalstromen inzamelen met ondergrondse containers vraagt ook om hoge investeringen. Het gescheiden inzamelen van afval aan huis levert de beste kwaliteit herbruikbare grondstoffen op, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. We streven naar een hoge afvalscheiding zonder daarbij de kosten onacceptabel hoog te laten oplopen.
Ja, dat kan.

In Purmerend kunt u voor gft een extra container aanvragen, of een ander formaat container. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.Wanneer u een extra container voor restafval wilt gaan gebruiken dan kan dat ook maar dan krijgt u jaarlijks een extra aanslag afvalstoffenheffing opgelegd. Voor Beemster geldt dat wanneer u meer dan twee containers (voor gft en restafval) wilt gebruiken u altijd een hogere afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht.

Container aanvragen