Kinderen bewuster over afval.

Pilot inzameling gft-afval bij de hoogbouw

In het restafval van de hoogbouw zit veel gft-afval en etensresten. Eigenlijk is dit jammer, want van al dit afval kan compost en biogas worden gemaakt. Waarom kunnen mensen die in een flat wonen eigenlijk hun afval niet scheiden? Die vraag krijgen we geregeld. Er zat maar een ding op: onderzoeken.

Oostervenne en Westervenne als proefwijken

De hoogbouw in Oostervenne en Westervenne is als proefwijk geselecteerd. In de wijk wordt onderzocht of en hoe gft-afval gescheiden ingezameld kan worden. Van de 673 huishoudens hebben 231 huishoudens zich vrijwillig aangemeld. Ruim 30%. Voor de zes flats van de proefwijk zijn verzamelcontainers geplaatst. Deelnemende bewoners ontvingen hiervoor een toegangspas. Ook kregen zij een inzamelbakje met biologisch afbreekbare zakjes voor thuis.

Hoeveel gft-afval levert dit op?

Uit steekproeven blijkt dat de deelnemende huishoudens in twee weken tijd gemiddeld 2 kg gft,-en etensresten in de inzamelcontainer gooien. Per jaar is dat 50 kilo per huishouden. Doorgerekend naar alle hoogbouw in Purmerend zou dat 625 ton gft-afval per jaar opleveren. Alle kleine hoeveelheden bij elkaar vormen een grote hoop aan gft-afval. Dit afval bestaat voornamelijk uit keukenafval, etensresten en een klein deel aan plantjes en bloemen. Afval waar prima compost van gemaakt kan worden.

Wat vinden bewoners?

De deelnemende bewoners zijn door afvalcoaches benaderd en gevraagd naar hun ervaringen en eventuele tips voor de toekomst. In totaal zijn 160 gesprekken gevoerd. Uit die gesprekken bleek het volgende;

 • Circa 65% doet nog steeds mee aan de gescheiden inzameling. Zij vinden het prettig om het afval dichtbij huis te kunnen scheiden. De stankoverlast thuis valt over het algemeen mee.
 • Ongeveer 35% doet niet meer mee. De redenen hiervoor zijn;
  • Geuroverlast en overlast van fruitvliegjes bij warm weer.
  • De bio-zakjes zijn fragiel en scheuren snel.
  • Het scheiden blijkt te lastig of is teveel gedoe.
  • Afstand tot de container. (Twee containers zijn op verzoek verplaatst).
 • 60-80% wil ook graag na de proefperiode gft,- en etensresten apart inzamelen.
 • Bewoners willen graag informatie op de container over wat er allemaal in mag. Daarnaast willen zij graag meer gft-containers zien op verschillende plaatsen.
 • Het risico op geuroverlast is in de warme maanden hoog. Extra schoonmaken is dan noodzakelijk. Ook is het gat om het afval in te gooien wat hoog, hier wordt een oplossing voor gezocht.

Alle hoogbouw aparte gft-containers?

Gescheiden inzamelen van gft,- en etensresten bij hoogbouwcomplexen blijkt nog niet zo eenvoudig. Het apart houden van gft,- en etensresten in een flat is een kleine uitdaging vanwege de beschikbare ruimte en het bewaren van afval in huis. Het merendeel van de bewoners die meedoen met de pilot is positief over het mogelijk maken van de gescheiden inzameling. De kanttekeningen die bewoners bij de gescheiden inzameling plaatsen zijn helder, al zijn deze niet allemaal oplosbaar. Of alle hoogbouw aparte gft-containers krijgen valt nu nog niet te zeggen. Binnenkort wordt er een politiek besluit genomen. We houden jullie op de hoogte.

Afsluitende tip! Papier, glas, textiel en plastic kan nu al apart ingezameld worden. Kijk voor de verzamelcontainers bij jou in de buurt op: https://datalab.purmerend.nl/afvalinzameling