Bekijk de video en win!

Geef antwoord op de vraag >

Bekijk de video en win!

We zijn graag open over afval scheiden

Waarom zou je afval scheiden? Is het een hoop moeite voor niets? Komt alles op één hoop of wordt er echt iets gedaan met het gescheiden afval? Verdient de gemeente hier zelf aan? Allemaal vragen die we dagelijks horen over afvalverwerking. Het scheiden van afval is geen geheim. Sterker nog, we zijn hier graag open over. Graag nemen we je mee in de belangrijkste vragen over afval.

Pilot inzameling gft-afval bij de hoogbouw
Lees het bericht

Antwoord op de belangrijkste vragen

Je kunt niet meer meedoen met de prijsvraag.

Hoe zorg ik dat mijn kliko niet uitpuilt?

Hoe zorg ik dat mijn grijze bak niet overvol is?

Wat mag ik brengen naar het plastic verzamelpunt?

Wat mag er in de verzamelcontainer voor plastic?

Hoe zorg ik dat de GFT container niet stinkt?

Hoe zorg ik dat de GFT-container niet stinkt?

Wat gebeurd er met mijn afval?

Wat gebeurt er met mijn afval?

90 kilo GFT afval in de grijze container

90 kilo GFT afval in de grijze container

Graag geven wij meer zekerheid met een afvalscheiding garantie

Graag geven wij meer zekerheid met een afvalscheiding garantie

  • Het door jou gescheiden afval blijft gescheiden
  • Afval scheiden draagt bij aan een beter milieu
  • Thuis afval scheiden houdt de kosten laag
  • Gescheiden afval wordt hergebruikt

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Het spaart grondstoffen uit

Het spaart grondstoffen uit

Bijvoorbeeld bomen voor papier, aardolie voor plastic en metalen voor apparaten en blik.

Minder energieverspilling

Minder energieverspilling

Recyclen kost meestal minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen.

Beter voor de aarde

Beter voor de aarde

Als we recyclen en geen nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken kunnen we langer met onze aarde doen voordat hij op is.

Open afval dag

Purmerend zocht het tot op de bodem uit! Op de open afvaldag bij HVC compostering waren inwoners van Purmerend en Beemster van harte welkom voor een rondleiding en het stellen van al hun vragen over afval. Kijk je mee?

Veel gestelde vragen over afval

Wij krijgen veel vragen over afval. Dit zijn de meest voorkomende.

De grondstoffen waar onze producten van gemaakt zijn, zijn bijna op. Zo is er bijvoorbeeld nog voor 20 jaar voorraad aan zilver dat gebruikt wordt voor onze smartphones. We leven in een wegwerp en vervang cultuur. Als onze wasmachine stuk is kopen we een nieuwe, als onze fotocamera verouderd is gaan we naar de winkel voor een nieuwere versie. En al deze afgedankte en gebruikte producten gooien we gewoon weg . Dat terwijl ruim 90% van al dat afval bestaat uit grondstoffen. Zonde. Kan dat niet slimmer? Ja dat kan, want als we recyclen en geen nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken kunnen we langer met onze aarde doen voordat hij op is. In de ideale situatie zijn de producten van vandaag de grondstoffen voor morgen. En dat begint allemaal bij je eigen vuilnisbak.
Wees gerust, je afval komt niet op één hoop. Het is namelijk goedkoper om afval te scheiden, dan te verbranden. Als we van te voren het afval apart inzamelen dan is dat afval goed herbruikbaar. Het achteraf scheiden van afval levert minder goed herbruikbare afstromen op. Daarom kiezen we ervoor om het afval al door de gebruiker (inwoner) te laten scheiden. Er wordt wel degelijk iets gedaan met het afval dat we scheiden. Van plastic verpakkingen worden plastic korrels gemaakt voor bijvoorbeeld de productie van auto dashboards, oud papier wordt weer gebruikt voor het maken van nieuw papier. De groente- en fruitresten kunnen we gebruiken voor biogas en compost. Het echte restafval dat overblijft gebruiken we voor het opwekken van elektriciteit en warmte.
Kijk op onze speciale pagina over afvalscheiden.
We horen vaak dat de grijze bak snel vol zit. Dit hoeft helemaal niet, als het afval goed gescheiden wordt blijft er nog maar weinig restafval over.. Ruim de helft van het restafval in de grijze bak bestaat uit afval dat nog heel goed te scheiden is. Een speciale afvalbak met verschillende compartimenten in de keuken biedt gemak. Hoe minder restafval, hoe minder er verbrand hoeft te worden, hoe beter het is voor het milieu.
De GFT-container is de container die het minst fris ruikt en vliegen aantrekt als het warm is. Wist je dat er simpele trucjes zijn waardoor de GFT-bak niet hoeft te stinken? Je maakt een frisse start door de bak eerst schoon te maken. Er zijn biologisch afbreekbare zakken te kopen voorzowel de container als de prullenbak binnen. Een andere tip is mottenballen en een stokje tussen de deksel en de bak zodat de bak geventileerd wordt. Doordat er frisse lucht bij het GFT-afval komt, droogt het sneller en kan het niet gaan broeien. Dit voorkomt stank en maakt het afval een stuk minder interessant voor vliegen.
Restafval kan niet worden hergebruikt en moet dus worden verbrand in verbrandingsovens. Dat is een dure zaak. De andere afvalstromen kunnen wel worden hergebruikt. Dat levert soms zelfs geld op, maar in ieder geval milieuwinst en is daardoor goedkoper. In de media lees je soms dat afval scheiden onzin is en te veel geld kost. Er zijn al vele onderzoeken gedaan de afgelopen jaren en er zullen er nog veel meer volgen. Afhankelijk van welke invalshoek gekozen wordt - milieu / economisch / logistiek / duurzaamheid - zal de uitslag anders zijn. De gescheiden inzameling van plastic / blik / lege pakken krijgt vooral veel aandacht. Deze jongste afvalstroom die gescheiden ingezameld wordt (GFT, papier, glas en textiel worden al meer dan 15 jaar gescheiden ingezameld) is volop in ontwikkeling en nog lang niet structureel georganiseerd. Waarschijnlijk is deze stroom daarom interessant voor de media, omdat hier nog vanalles mee gebeurt.
Over de kosten en opbrengsten van het zogenoemde nascheiden (in de afvalcentrale) en het thuis afval scheiden (bronscheiding) worden landelijk verschillende discussies gevoerd. Tot nu toe is het thuis scheiden van afval de standaard omdat dit meer schonere en dus beter bruikbare grondstoffen oplevert dan wanneer het afval pas achteraf in de afvalcentrale word gescheiden. Daarnaast zijn er afvalstromen zoals GFT, papier en textiel die bij nascheiding niet meer recyclebaar zijn omdat ze teveel vervuild zijn door het overige restafval. De technieken om specifieke afvalstromen mechanisch uit het restafval te scheiden zijn wel volop in ontwikkeling, dit wordt op de voet gevolgd.
Omgekeerd inzamelen is de laatste ontwikkeling op inzamelgebied. Hierbij wordt aan huis al het herbruikbare afval gescheiden opgehaald, terwijl het restafval weggebracht moet worden naar een ondergrondse verzamelcontainer, die centraal in de buurt staat. Soms wordt dit systeem ook uitgevoerd met het inzetten van containers aan huis voor alle afvalstromen, waarbij het restafval dan nog maar eens per vier weken wordt opgehaald. In Purmerend en Beemster zijn we nog niet zover.
Nee, dat mag niet. Als de gemeente geld overhoudt, dan moet dat verrekend worden met de afvalstoffenheffing.
Op dit moment wordt afval door de medewerkers gescheiden ingezameld via afvalbakken waar zowel plastic/blik/lege pakken, als papier, als gft, als restafval apart weggegooid kan worden. Afvalscheiding doen we samen, dus ook bij de gemeente zelf.
Ja, steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd of de container die je aan de straat hebt gezet geen onjuist afval bevat. Als er verkeerd afval in de bak zit, dan wordt deze niet geleegd. Wanneer er bijvoorbeeld restafval of plastic-afval in de GFT-container zit, bestaat het risico dat de totale vracht GFT bij de verwerker wordt afgekeurd. Deze moet dan alsnog voor hoge kosten naar de vuilverbranding afgevoerd worden. Dat is niet alleen jammer van het extra geld dat het kost, maar ook jammer dat veel GFT dan onnodig verbrand wordt.
Ook bewoners van hoogbouw of in het centrum, die gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers, kunnen hun afval gescheiden aanbieden. Voor papier, glas, plastic / blik / lege pakken en textiel staan door de hele gemeente vrij toegankelijke verzamelcontainers waar ook hoogbouw- of centrumbewoners gebruik van kunnen maken. Alleen GFT-afval wordt op dit moment nog niet gescheiden ingezameld bij de hoogbouw of in het centrum. Erwordt wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het gescheiden inzamelen van GFT en etensresten bij hoogbouw.
Het inzamelen van afval met ondergronde containers is niet voor alle afvalstromen mogelijk. Zo is het ondergronds inzamelen van GFT-afval vaak problematisch. Alle afvalstromen inzamelen met ondergrondse containers vraagt ook om hoge investeringen. Het gescheiden inzamelen van afval aan huis levert de beste kwaliteit herbruikbare grondstoffen op, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. We streven naar een hoge afvalscheiding zonder daarbij de kosten onacceptabel hoog te laten oplopen.
Ja, dat kan.

In Purmerend kun je voor gft een extra container aanvragen, of een ander formaat container. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wanneer je een extra container voor restafval wilt gaan gebruiken dan kan dat ook maar dan krijg je jaarlijks een extra aanslag afvalstoffenheffing opgelegd. Voor Beemster geldt dat wanneer je meer dan twee containers (voor gft en restafval) wilt gebruiken je altijd een hogere afvalstoffenheffing in rekening wordt gebracht.

Container aanvragen
-->